ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಶೀಶ್ ನೆಹ್ರಾಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು