ಈದುಲ್ ಫಿತರ್: ಬುಧವಾರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಜೆ