ಮಿತಿಮೀರಿದ ಶಿಸ್ತುಪಾಲನೆ ನಿಯಮ : ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಟಗಾರರ ದೂರು