ಹರಿದ್ವಾರ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿ: ಸಾಧ್ವಿ ದೇವಾ