ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರಬ್ಕೋ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್