ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..ಶಾಲೆಯ ವಠಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ…

2 years ago

ಲೇಖಕಿ: ಉಮ್ಮು ಸಾರಾಃ ಶಾಝಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡುವ ಕನಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾನನಿಸುವ ...